Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Câu hỏi OR với động từ TO BE

Câu hỏi OR với động từ TO BE

 

Đây là câu hỏi cũng bắt đầu bằng động từ TO BE nhưng không thể trả lời bằng YES hay NO.

 

* CÔNG THỨC CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE:

  TO BE + Chủ ngữ + Bổ ngữ 1 + OR + Bổ ngữ 2 ?

– Lưu ý:

+ Bổ ngữ có thể là tính từ, danh từ, trạng từ, trạng ngữ

– VD:

+ ARE YOU HUNGRY OR ANGRY? = Bạn đang đói hay đang giận?

+ ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR? = Anh là nha sĩ hay là bác sĩ?

* CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI OR VỚI ĐỘNG TỪ TO BE:

  Chủ ngữ + TO BE + Bổ ngữ 1 hoặc Bổ ngữ 2 (người trả lời phải chọn 1 trong 2)

-VD:

+ ARE YOU HUNGRY OR ANGRY?

Trả lời: I AM ANGRY. (nếuđang giận)

I AM HUNGRY. (nếu đang đói)

+ ARE YOU A DENTIST OR A DOCTOR?

Trả lời: I AM A DENTIST. (nếu là nha sĩ)

I AM A DOCTOR. (nếu là bác sĩ)

You can leave a response.