Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE

Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE

 

Để có thêm công cụ để đặt câu, ta cần biết về những từ này.

 

* Nghĩa:

THIS = này, cái này, đây

THESE = số nhiều của THIS

THAT =đó, cái đó, điều đó

THOSE = số nhiều của THAT

* Cách dùng:

– Đại từ chỉ định luôn đứng trước danh từ

– Đại từ chỉ định có thể  không cần danh từ, tự thân nó có thể làm chủ ngữ

* Ví dụ:

+ THIS CAR IS VERY FAST. = Chiếc xe hơi này rất nhanh.(chạy rất nhanh)

+ THIS IS A BASIC LESSON. = Đây là một bài học cơ bản.

+ THESE LESSONS ARE EASY TO UNDERSTAND. = Những bài học này dễ hiểu.

+ THESE ARE BASIC LESSONS = Những cái này là những bài học cơ bản.

+ THAT DOG IS VICIOUS. = Con chó đó dữ lắm.

+ THAT IS MY DAUGHTER. = Đó là con gái tôi.

+ THOSE PILLS ARE ASPIRINS. = Mấy viên thuốc đó là aspirin.

+ THOSE ARE MY CHILDREN = Mấy đứa đó là con của tôi.

You can leave a response.