Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ.

 

NGÔI  Tiếng Anh  Phiên âm quốc tế
Ngôi thứ nhất số ít: TÔI   I

/ai/

 Ngôi thứ nhất số nhiều :CHÚNG TÔI, CHÚNG TA  WE
           /wi:/
 Ngôi thứ hai số ít : ANH, CHỊ, BẠN, ÔNG, BÀ…  YOU
           /ju:/
 Ngôi thứ hai số nhiều : CÁC ANH, CÁC CHỊ, CÁC BẠN…  YOU
           /ju:/
 Ngôi thứ ba số ít: ANH ẤY  HE
          /hi:/
 Ngôi thứ ba số ít: CHỊ ẤY  SHE
           /ʃi:/
 Ngôi thứ ba số ít: NÓ  IT /it/
 Ngôi thứ ba số nhiều: HỌ, CHÚNG NÓ, TỤI NÓ…  THEY
          /ðei/

 

* Lưu ý:

– Khi muốn kêu người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu “YOU, YOU” vì như vậy là rất rất bất lịch sự. Nếu người đó là nam, có thể kêu MR, nữ, có thể kêu MRS, hoặc MISS.

– “IT” chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao giờ dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này,  trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành “HE’ hoặc “SHE” tùy theo giới tính.

You can leave a response.