Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 7

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 7

 

WOULD

* Về công thức: ta cứ thay CAN bằng WOULD trong các công thức ở bài về CAN

* Về cách dùng:

– WOULD là dạng quá khứ của WILL

– Trong hiện tại, WOULD được dùng để yêu cầu (lịch sự hay không tùy thái độ, nội dung câu nói)

+ WOULD YOU PLEASE PUT OUT THAT CIGARETTE? = Anh có thể vui lòng dập điếu thuốc anh đang hút?

– WOULD YOU LIKE… luôn luôn là một lời mời rất lịch sự.

+ WOULD YOU LIKE SOME COFFEE? Anh uống cà phê chứ?

+ WOULD YOU LIKE TO TRY THEM ON? Anh có muốn thử không? (thử quần áo trong tiệm).

– Kể lại hành động thường lặp đi lặp lại trong quá khứ

+ WHEN I WAS A CHILD, I WOULD ALWAYS SPEND MY SAVINGS ON BOOKS. = Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn lấy tiền để dành được đi mua sách.

 

You can leave a response.