Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 8

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT 8

 

OUGHT TO

* Về công thức, ta cứ thay CAN bằng OUGHT TO trong các công thức ở bài về CAN. Tuy nhiên, cần chú ý:

– Ở phủ định, OUGHT TO thêm NOT sẽ trở thành OUGHT NOT TO, hoặc có khi là OUGHT NOT + Động từ nguyên mẫu thôi mà không có TO nữa. Tuy nhiên đạng phủ định của OUGHT TO rất hiếm khi được dùng.

* Về cách dùng:

– OUGHT TO diễn đạt một lời khuyên

+ YOU OUGHT TO EXERCISE MORE. = Bạn nên tập thể dục nhiều hơn.

+ HE OUGHT TO STOP SMOKING. = Anh ta nên bỏ hút thuốc lá.

– DIễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao

+ HE OUGHT TO GET THE PROMOTION. HE WORKS REALLY HARD. = Anh ta chắc phải được thăng chức. Anh ta làm việc thật sự siêng năng.

* OUGHT TO phân biệt với SHOULD như thế nào khi cả hai đều dùng để đưa ra 1 lời khuyên?

– OUGHT TO là lời khuyên “nặng ký” hơn SHOULD

– OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó) ,mang tính giải pháp; trong khi SHOULD mang tính gợi ý

– Trong tiếng Anh của người Mỹ, OUGHT TO ít được dùng.

Như vậy là bạn đã học xong cơ bản về tất cả các động từ khiếm khuyết.

You can leave a response.